Muzeum připravuje svůj největší projekt

Národní zemědělské muzeum na Letné se chystá na spuštění největšího projektu ve své stodvacetileté historii. Od 29. dubna do 30. října bude v jeho prostorách probíhat výstava s názvem „Co si pamatuje strom a lidé zapomněli?", na kterou budou navazovat další expozice a doprovodné akce.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout například rozřezaný kmen stotřicetiletého smrku a na časové ose, která bude znázorněna právě prostřednictvím 13 řezů mohutným kmenem, si budou moci přečíst nejrůznější historické zajímavosti dané doby.

www.nzm.cz