Odstranění stromu na Ortenově náměstí

Dne 7. února 2012 provedli příslušníci Hasičské stanice HS-3 Holešovice na výzvu Odboru životního prostředí a oddělení krizového řízení odstranění narušeného stromu v parku na Ortenově náměstí.

Podle znaleckého posudku byl stav stromu sledován od jara 2011. Při pravidelné kontrole byla začátkem týdne zjištěna trhlina v rozsoše stromu pajasanu žlaznatého (Ailanthus altissima) a bylo nutné akutní řešení. Podle vyjádření Odboru životního prostředí hrozil akutní rozpad stromu a pád jednoho z kmenů na přilehlý chodník, komunikaci a tramvajovou zastávku.

Hasičská jednotka z Argentinské v čele s velitelem npor. Bc. Jiřím Rýparem neprodleně dorazila na místo a za pomoci speciální techniky narušený strom postupným ořezem bezpečně pokácela tak, že nedošlo k narušení dopravy na Ortenově náměstí.