Praha 7 provoz dětských jeslí i přes změnu zákona uhájila

Navzdory nedávné změně zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování zachovává městská část Praha 7 činnost svých denních dětských jeslí v plném rozsahu původně poskytovaných služeb. Jesle, které jsou určeny ke komplexní celodenní péči o batolata od 12 do 36 měsíců, byly do prosince loňského roku provozovány jako zdravotnické zařízení. V návaznosti na změnu zákona však musel být jejich provoz od 1. ledna 2014 upraven. 

„Jsem velice ráda, že přes mnohé komplikace, vyplývající ze změny zákona o zdravotních službách, se nakonec zastupitelům Prahy 7 podařilo pro občany městské části provoz jeslí na základě obecně platných právních předpisů udržet s tím, že organizační struktura i dosavadní úroveň poskytovaných služeb zůstává zachována,“ uvedla radní Městské části Praha 7 Mgr. Marcela Justová.
 
Na základě změny zákona  č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování není možné od 1.1.2014 dětské jesle nadále provozovat jako zdravotnické zařízení. Bylo tedy nutné v rámci obecně platných právních předpisů definovat nový právní rámec této služby péče o děti. Občané, které služeb dětských jeslí využívají, však žádné změny nepocítí. Provoz jeslí zůstal zachován v původním rozsahu. Stejný zůstává také poplatek za umístění dítěte v jeslích i za hlídací službu.
 
Denní dětské jesle v Praze 7, které provozuje příspěvková organizace Pečovatelské centrum Praha 7, se specializují na celkový rozvoj dítěte i zajištění poradensko-výchovného servisu. Prostory jeslí jsou po rekonstrukci nově vybaveny, dispozice byly změněny s ohledem na požadovaný vysoký standard pro 15 dětí, ve vnitrobloku lze navíc k aktivnímu trávení volného času využít samostatnou zahradu. Dětské jesle jsou v provozu každý pracovní den. Poskytují celou škálu činností, které mohou rodiny s dětmi využívat. Rodiče, kteří nepotřebují přihlásit dítě ke každodennímu pobytu, zde mohou využít hlídací službu.