SBOROVÝ KONCERT A OPERA BRUNDIBÁR

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Vás zve na koncert 5. června 2011 v Klášteře sv. Anežky České.

17 hodin       
sbor předškolních dětí, Pueri 1, Pueri 2, Pueri Horoměřice j.h.
koncertní sbor– opera Brundibár

19.30 hodin            
Pueri 3, Pueri gaudentes - mužská část, koncertní sbor– opera Brundibár

sbormistři - Zdena Součková, Libor Sládek, Markéta Džuneva

Marie Dolejší, Miroslav Růžička, Monika Šebestová – klavír
soubor zobcových fléten ze třídy Denisy Višňákové
výtvarná spolupráce – Květa Hla Shve, režie – Radka Tesárková

vstupné 100 Kč
předprodej vstupenek v kanceláři sborového zpěvu, Šimáčkova 14,
rezervace na tel. 220 877 504 nebo na adrese vogelova@pueri.cz, zbylé u večerní pokladny

www.praha7.cz