Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Přípravu a organizaci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 zajišťuje Český statistický úřad. Sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. 3. 2011. Partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.

Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.

Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.

Více informací ke sčítání najdete na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Další informace naleznete na www.scitani.cz

www.praha7.cz