Vítá Vás Základní umělecká škola Praha 7 (ZUŠ)

ZUŠ Praha 7, Šimáčkova 16Základní umělecká škola (ZUŠ) Praha 7, Šimáčkova 16 poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech. ZUŠ Praha 7 otevírá ve školním roce 2008/2009 dva studijní obory - hudební a výtvarný. Základní umělecká škola nabízí žákům čtyři formy studia.

ZUŠ Praha 7, Šimáčkova 16

Základní umělecká škola (ZUŠ) Praha 7, Šimáčkova 16 poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech. ZUŠ Praha 7 otevírá ve školním roce 2008/2009 dva studijní obory - hudební a výtvarný.

Základní umělecká škola nabízí žákům čtyři formy studia a sice přípravné studium, základní studium prvního a druhého stupně, studium s rozšířeným počtem hodin a studium pro dospělé.

Co Vám můžeme nabídnout?
Naše škola poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech, a také připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd. Škola po mnoho let organizuje i výuku jazzové interpretace a základů skladby. Ve škole působí řada komorních souborů nejrůznějšího obsazení, jazzová tria, jazzový orchestr (Junior Band) a dva významné pěvecké sbory - chlapecký, Pueri gaudentes, a dětský pěvecký, Radost – Praha.

Studium ve výtvarném oboru zahrnuje zvládnutí všech výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, enkaustice, vitráži, kombinovaným technikám aj.

Jak se můžete na naši školu přihlásit?
Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se pravidelně konají poslední týden v květnu. Termín škola zveřejní obvyklým způsobem čtrnáct dní předem. O výsledku jsou zájemci informováni písemně.

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ?

Formy studia:

přípravné studium
základní studium prvního a druhého stupně
studium s rozšířeným počtem hodin
studium pro dospělé

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, divadelní představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí.