Výstava Kalendárium opět v Praze

Exteriérová volně přístupná putovní výstava Kalendárium totality opět zavítala do Prahy. Výstava nabízí srovnávací přehled zásadních dějinných zlomů poválečné totalitní minulosti ve čtyřech státech – v Československu, Polsku, Maďarsku a Německé demokratické republice – zachvácených komunistickou totalitou. K vidění je do 2. července na Václavském náměstí u sochy svatého Václava.

Umístění toho nejdůležitějšího na jedinou časovou osu umožňuje návštěvníkům uvědomit si společné projevy totalitních systémů, které v jednotlivých státech ovládaly společnost, a způsob, jakým se s nimi konfrontovali občané jednotlivých zemí.

Kalendárium postihuje období let 1944 – 1990. Začíná ještě před koncem války, protože to je období, kdy s Rudou armádou vstupuje do států střední Evropy přímý politický vliv Sovětského svazu a aniž bychom zpochybňovali osvobození od nacismu, byla započata příprava na přechod k totalitním režimům měnící samostatné státy v sovětské satelity.

Kromě nejširší veřejnosti je výstava určena učitelům a žákům středních škol jako doplněk výuky dějepisu, základů společenských věd, českého jazyka, literatury a výchovy k občanství. Kalendárium existuje také ve zmenšené pouze textové formě, která je jako plakát skvělou přehlednou učební pomůckou pro školy i jednotlivé studenty.

Vzhledem ke své velikosti, která se podobá velikosti volejbalového hřiště, je Kalendárium totality nepřehlédnutelné. Jeho délka je třicet metrů a výška přesahuje tři metry. Historická data doplněná stovkami fotografií jsou po obou jeho stranách.

Faktografickou část zpracovali historikové Jan Adamec, Libor Jůn a Rudolf Vévoda. Graficky Kalendárium zpracoval Kryštof Doležal. Konstrukci Kalendária vytvořil Václav Kejha a kolektiv.