Živnostníci možná založí odbory, aby lépe čelili omezení od státu

Živnostníci zvažují založení vlastního odborového svazu. Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR se dnes výzvou obrátilo na všechny drobné podnikatele, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a firmy do 25 zaměstnanců, aby se v případě zájmu hlásili. Cílem svazu by bylo účinněji čelit dalším snahám státu o omezení tohoto podnikatelského sektoru. Chtějí zejména stejnou ochranu na trhu práce jako zaměstnanci. 

"Zatím chceme sondovat ohlasy, pak uvidíme," řekl ČTK Petr Valenta, který za sdružení výzvu sestavil. "Podle nás to není špatná myšlenka, za dva týdny sondování budeme chytřejší," dodal. Podle odezvy sdružení povede další jednání. Svaz by zřejmě vystupoval samostatně, podle Valenty by se těžko s někým spojoval, protože by nesplnil podmínku zaměstnanců. 
    
Podle mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jany Kašparové může být OSVČ členem odborů. "Řada svazů už teď má pár OSVČ, jsou to ale jednotlivci," poznamenala. Jednou z nejdůležitějších funkcí odborů je podle ní kolektivní vyjednávání, které v tomto případě odpadá. Připomněla také, že za první republiky existoval podobný Jednotný svaz soukromých zaměstnanců, který se snažil zasahovat do hospodářských a sociálních otázek při tvorbě zákonů. 
    
Sdružení si od založení odborů slibuje vytvoření protiváhy při snahách státu o omezování podnikatelského sektoru, a to zejména v rovině sociální. "Dosavadní praxe nám jen potvrzuje, že tato role je neprávem přehlížena a ze strany kompetentních orgánů a některých sociálních partnerů ignorována," uvádí sdružení ve výzvě. 
    
Živnostníci tvrdí, že již řadu let čelí snahám pravicových a především levicových vlád stupňovat zpoplatnění a daňové zatížení. Zmiňují například výběr minimální daně bez ohledu na výsledky podnikání, zrušení odpočtu daně za pořízená auta či placení pravidelného paušálu 1000 korun za každý měsíc podnikání. 
    
Nelíbí se jim také neustálé změny v odvodech. "Je nutné, aby si odpovědní činitelé uvědomili, že náš podnikatelský sektor je jediným, který v převážné většině odvádí své daně v ČR, je jediným, který má minimální požadavky na stát a dává práci a obživu dalším tisícům lidí," stojí ve výzvě. Sdružení státu vyčítá například liknavost v boji s krácením daní, neprůhlednými veřejnými zakázkami, vyváděním zisku a kapitálu do zahraničí či nefunkčním výběrem daně z přidané hodnoty. 
    
Nejsilnější odborovou centrálou v zemi je ČMKOS. Zastřešuje 29 svazů, což je většina svazů působících v Česku. Pod odbory sdružené v ČMKOS spadá asi 370.000 členů. Při svém vzniku centrála zastřešovala 40 svazů a zastupovala přes pět milionů odborářů, ještě před pěti lety se počet členů pohyboval kolem půl milionu. 
 
zdroj: ČTK